Poistenie nákladov na zásah HZS

Od 1.mája 2012 všetci klienti získavajú poistenie nákladov na zásah HZS počas túry s horským vodcom.

Baranie sedlo

Prechod z Brnčalovej chaty k Téryho chate

Ďalšie články...

  1. Priečne sedlo