Poistenie nákladov na zásah HZS

Union poisťovňa

Všetci klienti našej kancelárie majú poistenie nákladov na zásah HZS počas túry s horským vodcom zahrnuté v cene.

Všeobecné ustanovenia

 

 

Klasifikácia obtiažnosti horolezeckého terénu podľa UIAA – medzinárodnej únie horolezeckých zväzov

 1. Najjednoduchšia forma skalného lezenia, na udržanie rovnováhy slúžia ruky.

  Začiatočníci sa musia zaistiť lanom.

 2. Tu sa začína lezenie, ktoré vyžaduje dodržanie pravidel troch pevných bodov.

 3. Odporúča sa medziistenie na exponovaných miestach. Zvislé miesta, alebo previsy s dobrými chytmi už vyžadujú vynaloženie sily.

 4. Tu sa začína ostrejšie lezenie, vyžaduje značné lezecké skúsenosti. Dlhšie lezecké úseky už potrebujú viac medziistení.


 

  1. Ak vodca po zahájení túry z dôvodu počasia, na prianie klienta, alebo v dôsledku nespôsobilosti klienta túto túru predčasne ukončí, tarifa ostáva nezmenená.

  2. Tarifa neobsahuje výdavky vodcu za stravovanie a ubytovanie na chatách počas túry a za prepravu dopravnými zariadeniami. Tieto musia za vodcu uhradiť klienti.

  3. Túra sa objednáva vo vodcovskej kancelárii, kde sa dopredu aj vyplatí plná tarifa, resp. minimálne 50% zo stanovenej tarify za konkrétnu túru.

  4. V kancelárii sa objednávajúci dozvie aj meno vodcu, čas a miesto stretnutia.

  5. Pri objednávaní túry je klient povinný upozorniť na zdravotné ťažkosti, ktoré by mohli vážne ovplyvniť priebeh túry (srdce, epilepsia, astma atď.).

  6. Ak sa klient nedostaví na miesto stretnutia, alebo sa dostaví a túra je zrušená z dôvodu nespôsobilosti klienta zahájiť objednanú túru, prináleží vodcovi 50% tarify.

  7. Čakanie v chate, napríklad ak sa s túrou nemôže začať, alebo v nej pokračovať na prianie klienta, alebo z dôvodu jeho nespôsobilosti, je povinný klient zaplatiť 50%. Pri čase nad 6 hod sa počíta denná sadzba.

  8. Ak klient túru z akéhokoľvek dôvodu zruší, bude mu z vyplatenej zálohy stiahnutý storno poplatok a to v lehote :

   - do 7 dní pred termínom túry vo výške 0 %

   - do 3 dní pred termínom túry vo výške 10 %

   - do 24 hod pred termínom túry vo výške 25 %

   - do 12 hod pred termínom túry vo výške 50 %

   ak klient túru zruší po tejto lehote, kancelária účtuje storno poplatok vo výške 100 % vyplatenej zálohy

  9. Túru, na ktorú bola vyplatená záloha si môže klient preložiť maximálne do konca roka.

  10. Túru, na ktorú bola vyplatená plná tarifa (darčekový poukaz a pod.) si môže klient v ojedinelých prípadoch, z vážnych zdravotných, alebo rodinných dôvodov preložiť maximálne do konca nasledujúceho roka.

  11. Ak sa túra neuskutoční z dôvodov, ktoré sú zavinené vodcom, alebo kanceláriou, bude vyplatená suma vrátená objednávajúcemu v plnej výške.


 

Ochrana osobných údajov

Po zaslaní e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. sa nemusíte obávať, že vás budeme otravovať "newslettrami", alebo inými reklamnými kampaňami.

Všetky novinky v našej činnosti sa dozviete tu - na našej stránke,alebo po vašom priamom dotaze.

Zároveň vás môžeme uistiť, že akékoľvek vaše údaje, či už kontaktné alebo osobné, nepostúpime tretej osobe.