Poistenie nákladov na zásah HZS

Union poisťovňa

Všetci klienti našej kancelárie majú poistenie nákladov na zásah HZS počas túry s horským vodcom zahrnuté v cene.

Lom v Tatranskej Kotline

Bývalý Lom, nachádzajúci sa vedľa hlavnej cesty za Tatranskou Kotlinou. Vhodný pre horolezecký výcvik a pre začiatočníkov.

 

Viac informácií na webstránke www.tatry.nfo.sk