Poistenie nákladov na zásah HZS

Od 1.mája 2012 všetci klienti získavajú poistenie nákladov na zásah HZS počas túry s horským vodcom.

Lom v Tatranskej Kotline

Bývalý Lom, nachádzajúci sa vedľa hlavnej cesty za Tatranskou Kotlinou. Vhodný pre horolezecký výcvik a pre začiatočníkov.

 

Viac informácií na webstránke www.tatry.nfo.sk