Poistenie nákladov na zásah HZS

Union poisťovňa

Všetci klienti našej kancelárie majú poistenie nákladov na zásah HZS počas túry s horským vodcom zahrnuté v cene.

Vysoká 2560 m.n.m.

 

História:

Budapeštiansky geograf Móric Déchy bol skúsený alpinista, keď sa v roku 1874 po prvýkrát vybral do Vysokých Tatier, aby tu vykonal niekoľko nových túr. Dátumom túry na Vysokú bol 3. september 1874. Cieľ a trasu určil Dr. Déchy a horskí vodcovia, Ján Ruman-Driečny mladší zo Štôly a Martin Spitzkopf z Novej Lesnej, boli spoločníci. Zdá sa, že si uvedomovali nevšedné kvality klienta a ťažko sa zmierovali s jeho predsavzatím. Ruman zaujal až netypicky skromné stanovisko, keď pred túrou prehlasoval, že "kde nestanula noha jeho otca, - tiež chýrneho vodcu- sám sa nedostane". Spitzkopf sa zas kŕčovite bránil proti tomu, aby ho zákazník naviazal na lano, zdôrazňujúc, že sa mu nežiada umrieť s ostatnými. Napokon všetci traja úspešne vystúpili na štít. Ich cesta viedla z Kotlinky pod Dračím sedlom juhozápadným zárezom na juhovýchodný a z neho na severozápadný vrchol Vysokej. Na severozápadnom končiari úspešná trojica vypila flašu šampanského, vztýčila vlajočku a pod skalnú pyramídu vložil Déchy obálku z impregnovaného plátna so správičkou o výstupe.

 

Súčasnosť

V dnešnej dobe výstup sleduje líniu prvovýstupcov. Začína na Popradskom plese, smeruje Zlomiskovou dolinou cez Kotlinku pod Dračím sedlom do Dračieho sedla. Odtiaľ to juhozápadných zárezom a cez centrálny žľab na vrchol Vysokej.

 

Prevýšenie: 1060 m

 

Náročnosť: stredná

 

Trvanie: 7 - 9 hodín

 

 

 

Historické informácie použité z knihy Ivan Bohuš - Vysoké Tatry, Rozprávanie o názvoch a prvých výstupoch na tatranské vrcholy.