Poistenie nákladov na zásah HZS

Union poisťovňa

Všetci klienti našej kancelárie majú poistenie nákladov na zásah HZS počas túry s horským vodcom zahrnuté v cene.

hrebeň Ošarpancov

Do hrebeňa Ošarpancov patrí Malý Ošarpanec, Prostredný Ošarpanec a Veľký Ošarpanec.

 

Súčasnosť:

Z Popradského plesa Zlomiskovou dolinou až do Kotliny pod Dračím sedlom. Tu sa naväzuje na lano a lezie sa komínom Komarnických na vrchol Malého Ošarpanca a ďalej JV hrebeňom cez Prostredný a Veľký Ošarpanec a popod stenu späť.


Prevýšenie: 860 m


Náročnosť:  III


Trvanie:      8 hodín